ag亚洲集团|(最新)点击登录

ag亚洲静态about us

联系ag亚洲contact us

>###5号华雄大厦1号楼13层
>###
>###
邮箱:>###


     

关于2021年1月ag亚洲投资妥当朝上进步2期基金长处分派函

泉源:本站 公布>###20:13 欣赏人数:

      

      

      致全体投资人:

      ag亚洲投资妥当朝上进步2期基金(以下称“本基金”)由ag亚洲担当办理人,ag亚洲依据本基金基金条约的商定和运作必要,决议对本基金全体委托人举行收益分派,每份基金份额分红0.3418元,本次收益分派后单元净值归为1.0元,本次基金分红日(权柄注销日、除权日)为2021年1月29日。

      特此函告。

      

      

      

 基金办理人:福建ag亚洲投资办理有限公司

      

     

      

  2021年2月2日上一篇:     下一篇: